Bauerek

23 teksty – auto­rem jest Bauerek.

Nie rodzi­my się bohaterami,
Od­wa­ga to nie cecha wrodzo­na, lecz nabyta. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 14 lutego 2010, 14:50

Doświad­cze­nie nas uczy, więc cze­mu po­pełniamy wciąż te sa­me błędy. Prze­cież to tak jak wkładać ręce do og­nia, wiem że zos­tanę oparzo­ny, ale coś w środ­ku pcha mnie ku temu. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 stycznia 2010, 11:31

Nasza miłość jest jak kos­tka Ru­bika, cho­ciaż sta­ram się, kręcę nią w każdą stronę od pół ro­ku. To i tak się nic nie układa. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 30 grudnia 2009, 22:13

Ludzie się nie zmieniają,
za­pomi­namy tyl­ko ja­cy zaw­sze byli.

(usłyszane) 

myśl
zebrała 21 fiszek • 8 grudnia 2009, 22:49

Może bym się zaśmiał, gdy­bym tyl­ko pa­miętał jak się to robi..

(Max Payne) 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 listopada 2009, 22:02

Ważne jest to co życie nam da­je i co z tym zro­bimy, te dwie siły czy­nią nas tym kim jesteśmy. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 listopada 2009, 21:08

Ser­ce mówi mi że ludzie są z na­tury dob­rzy, doświad­cze­nie te­mu przeczy. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 10 października 2009, 14:35

Gdy wy­daje ci się że ko­goś na prawdę znasz.. Życie po­kazu­je że jes­teś kom­plet­nie w błędzie. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 24 września 2009, 17:59

Na początku dała mi skrzydła, następnie je pod­cięła. Na ko­niec ka­zała la­tać..

(usłyszane) 

myśl
zebrała 14 fiszek • 16 września 2009, 17:58

Nie ma pier­wszej czy dru­giej miłości.. Praw­dzi­wa jest je­dynie ta ostatnia. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 września 2009, 18:32
Bauerek

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bauerek

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność