Bauerek, teksty ze stycznia 2010 roku

1 tekst ze stycznia 2010 ro­ku – auto­rem jest Bauerek.

Doświad­cze­nie nas uczy, więc cze­mu po­pełniamy wciąż te sa­me błędy. Prze­cież to tak jak wkładać ręce do og­nia, wiem że zos­tanę oparzo­ny, ale coś w środ­ku pcha mnie ku temu. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 stycznia 2010, 11:31
Bauerek

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bauerek

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność